Personel Listesi

İDARE

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Ahmet KARATAŞ ahmet.karatas@tarim.gov.tr 4274043/130/131 Mühendis Müdür
Mehmet Fatih KIZILTAN mehmetfatih.kiziltan@tarim.gov.tr 132 Mühendis Müdür Yardımcısı
Özcan PARTAL ozcan.partal@tarim.gov.tr 133 Mühendis Kontrol Sertifikasyon Birim Koordinatörü
Volkan ALVEROĞLU volkan.alveroglu@tarim.gov.tr 125 Mühendis Çeşit Deneme Birim Koordinatörü
Hüseyin ACAR acarhuseyin@tarim.gov.tr 113 Mühendis İthalat ve İhracat Birim Koordinatörü
Ali Tufan KARAKUŞ alitufan.karakus@tarim.gov.tr 141 Mühendis İşletme Birim Koordinatörü
Ebubekir ARSLAN ebubekir.arslan@tarim.gov.tr 116 Tekniker İdari Mali İşler Birim Koordinatörü

KONTROL VE SERTİFİKASYON BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Gökhan ÇELİK gokhan.celik@tarim.gov.tr 134 Mühendis Numune Kab.Kayıt ve Değ. Laboratuvar Sorumlusu
Özgür EROKUTAN ozgur.erokutan@tarim.gov.tr 134 Tekniker Numune Kab.Kayıt ve Değ. Laboratuvar Personeli
Özgür KAMİLOĞLU ozgur.kamiloglu@tarim.gov.tr 135 Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Sorumlusu
Durmuş ÇETİN durmus.cetin@tarim.gov.tr 135 Mühendis Çeşit Safiyet Laboratuvar Personeli
Selahattin Cenk YETİK selahattincenk.yetik@tarim.gov.tr 136 Mühendis Çimlendirme Laboratuvar Sorumlusu
Canan ÇELAPKULU canan.celapkulu@tarim.gov.tr 136 Mühendis Çimlendirme Laboratuvar Personeli
Ayşe Nur BİLEN aysenur.bilen@tarim.gov.tr 136 Laborant Çimlendirme Laboratuvar Personeli

ÇEŞİT DENEME BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Volkan ALVEROĞLU volkan.alveroglu@tarim.gov.tr 125 Mühendis Çeşit Deneme Birim Koordinatörü

İTHALAT VE İHRACAT BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Seçil ALTINIŞIK secil.altinisik@tarim.gov.tr 113 Mühendis İthalat ve İhracat Birim Personeli
Halil AKDOĞAN halil.akdogan@tarim.gov.tr 114 Mühendis İthalat ve İhracat Birim Personeli
Mehmet Hanifi TÜRKASLAN mehmethanifi.turkaslan@tarim.gov.tr 114 Mühendis İthalat ve İhracat Birim Personeli

İŞLETME BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Ahmet ATEŞ ahmet.ates@tarim.gov.tr 141 Tekniker Destek Hizmetleri

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Murat YEYREK murat.yeyrek@tarim.gov.tr 115 Tekniker Sayman V.

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
İsmail TÜZÜN ismail.tuzun@tarim.gov.tr 118 Mühendis Sistem Sorumlusu

İDARİ MALİ İŞLER BİRİMİ

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Oğuzhan DUYAR oguzhan.duyar@tarim.gov.tr 117 Teknisyen Satın Alma ve İhale Sorumlusu
Halil AYKUT halil.aykut@tarim.gov.tr 117 V.H.K.İ. Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu
Bekir ÇALBALI bekir.calbalı@tarim.gov.tr 119 Büro Personeli Personel Özlük ve Muhasebe Sorumlusu
Hüseyin CEYLAN ceylan.huseyin@tarim.gov.tr 111 Büro Personeli Santral ve Evrak Kayıt Sorumlusu

SİVİL SAVUNMA

Adı Soyadı E-Posta Telefon Numarası Ünvan Görev
Ercan MERT ercan.mert@tarim.gov.tr 126 Siv. Sav. Uzm. Sivil Savunma Uzmanı
''