Eğitimler

5-6 Aralık 2009 Tarihleri Arasında Antalya'da SGB.Net Eğitimi Düzenlenmiştir.


SGB.net Eğitiminin ilki Antalya’da Yapıldı

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelerin, tahsis edilen kaynakları Stratejik Plan ve Performans Programı ile uyumlu, etkin, ekonomik ve verimli kullanmasını, faaliyetlerini fayda-maliyet ve etkinlik analizlerine dayandırmasını, iç kontrol sistemini yerleştirmesini, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamasını ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli karar destek sistemlerini oluşturmasını öngörmektedir.

18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ise, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek ve yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, strateji geliştirme birimlerince yürütülmesi gereken görevler arasında sayılmıştır.
Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol yapılmış ve 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren de http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmıştır. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapacaklardır.

SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlayacak, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olacak ve Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu üst sistemlere aktarabilecektir.

Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde eğitim çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca Antalya, Burdur ve Isparta illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satın alma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 115 personelimize 5-6 Aralık 2009 tarihlerinde SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

12-13 Aralık 2009 Tarihleri Arasında Bursa'da SGB.Net Eğitimi Düzenlenmiştir.

SGB.net Eğitiminin ikincisi Bursa’da Yapıldı

Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca Bursa, Balıkesir ve Yalova illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 101 personelimize 12-13 Aralık 2009 tarihlerinde SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB:Net Eğitimlerinin 3.sü Konya'da Yapıldı


Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelerin, tahsis edilen kaynakları Stratejik Plan ve Performans Programı ile uyumlu, etkin, ekonomik ve verimli kullanmasını, faaliyetlerini fayda-maliyet ve etkinlik analizlerine dayandırmasını, iç kontrol sistemini yerleştirmesini, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamasını ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli karar destek sistemlerini oluşturmasını öngörmektedir.


18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ise, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek ve yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, strateji geliştirme birimlerince yürütülmesi gereken görevler arasında sayılmıştır.


Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol yapılmış ve 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren de http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmıştır. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca Konya, Aksaray ve Karaman illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 99 personelimize 30-31 Ocak 2010 tarihlerinde Konya-Ilgın’da Konya İl Müdürlüğümüzce yapılan organizasyonla SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.​

SGB.Net Eğitimlerinin 4 ve 5.si Nevşehir'de YapıldıSGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 8-9 Şubat 2010 tarihlerinde Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat; 11-12 Şubat 2010 tarihlerinde Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan toplam 284 personelimize Nevşehir İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ve İl Müdürü Sayın Ahmet ŞAHİN’in de katılımıyla SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.​

SGB.net Eğitimlerinin 6.sı Denizli’de Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 22-23 Şubat 2010 tarihlerinde Denizli, Afyon, Kütahya, Uşak ve Muğla illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 154 personelimize Denizli İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.net Eğitimlerinin 7. si Aydın’da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 25-26 Şubat 2010 tarihlerinde Aydın, Manisa ve İzmir illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 160 personelimize Aydın İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.net Eğitimlerinin 8. si Mardin’de Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 4-5 Mart 2010 tarihlerinde Mardin, Batman, Siirt, Hakkari ve Şırnak illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 75 personelimize Mardin İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 9.su Van 'da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 8-9 Mart 2010 tarihlerinde Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 93 personelimize Van İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 10.su Muş 'da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 11-12 Mart 2010 tarihlerinde Muş, Bitlis ve Bingöl illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 45 personelimize Muş İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 11 ve 12.si Antalya 'da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 15-16 Mart 2010 tarihlerinde Ankara, Çorum, Çankırı ve Amasya; 18-19 Mart 2010 tarihlerinde Eskişehir, Bilecik, Bolu, Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan toplam 321 personelimize Antalya İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 13.sü Rize'de Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 25-26 Mart 2010 tarihlerinde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 130 personelimize Rize İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ve Rize İl Müdürümüz Sayın Adem ÇEKİÇ’in katılımıyla SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.​

SGB.Net Eğitimlerinin 14.sü İstanbul'da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 1-2 Nisan 2010 tarihlerinde İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 151 personelimize İstanbul İl Müdürlüğümüzün organizasyonu, Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut SATILIŞ ve İstanbul İl Müdürümüz Sayın Ahmet KAVAK’ ın katılımıyla SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.


Katılımcılara ayrıca Bakanlığımız Etik Kurulu üyesi Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut SATILIŞ tarafından Kamu Etik İlkeleri konusunda da eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 15.si Mersin'de Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 5-6 Nisan 2010 tarihlerinde Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 144 personelimize Mersin İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 16.sı Düzce'de Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 12-13 Nisan 2010 tarihlerinde Düzce, Kastamonu, Bartın ve Karabük illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 89 personelimize Düzce İl Müdürlüğümüzün organizasyonu, Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut SATILIŞ ve Düzce İl Müdürümüz Sayın Ayhan ÜNAL’ın katılımıyla SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.


Katılımcılara ayrıca Bakanlığımız Etik Kurulu üyesi Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut SATILIŞ tarafından Kamu Etik İlkeleri konusunda da eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 17.si Samsun'da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.


SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.


Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 19-20 Nisan 2010 tarihlerinde Samsun, Ordu ve Sinop illerinde il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan 116 personelimize Samsun İl Müdürlüğümüzün organizasyonu, Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut SATILIŞ ve Samsun İl Müdürümüz Sayın Kadir İSPİRLİ’nin katılımıyla SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.


Katılımcılara ayrıca Bakanlığımız Etik Kurulu üyesi Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut SATILIŞ tarafından Kamu Etik İlkeleri konusunda da eğitim verildi.

SGB.Net Eğitimlerinin 18. ve 19.su Antalya'da Yapıldı

SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolle 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren http://uygulama.tarim.gov.tr web adresinden merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılmış ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren de Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Birimleri, bütün mali iş ve işlemlerini bu sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır.SGB.net Sistemiyle, Bakanlığımızın yapmış olduğu mali işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek ve iç kontrol sistemini kurmak için gerekli verileri elde etmek amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem; Bakanlığımız harcama birimlerinin yazılı ortamlarda gerçekleştirdikleri işlemleri daha kolay yürütmelerini sağlamakta, üst sistemler olan e-bütçe ile Say2000i sistemlerine entegre olarak Bakanlığımızla ilgili her türlü veriyi bu sistemlere aktarabilmektedir.
Bakanlığımız harcama birimlerinde SGB.net Sisteminin etkin kullanımının sağlanması, işlerliğinin ve fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca 26-27 Nisan 2010 tarihlerinde Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Tunceli; 28-29 Nisan  2010 tarihlerinde Sivas, Tokat, Malatya, Gümüşhane ve Bayburt illerinde bulunan il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerinde personel, satınalma-harcama ve taşınır mal konularında çalışan toplam 256 personelimize Antalya İl Müdürlüğümüzün organizasyonu ile SGB.net uygulamaları konusunda eğitim verildi.Böylece Bakanlığımızın 81 İl Müdürlüğü, 846 İlçe Müdürlüğü ve 132 Kuruluş Müdürlüğünün SGB.net Eğitimleri tamamlanmış oldu.

Sistemin kullanılmasıyla ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve daha iyi yönetilebilir bir yapı kurulacaktır.


Ayrıca;

İşlemlerde standardizasyon,

Kaynak takibi, tahsisi ve kontrolünde etkinlik,

Verinin üretildiği yerden ve üretildiği anda elektronik ortamdan alınabilmesi,

İnsan emeği, hata ve mevzuata aykırılıkların en aza indirilmesi,

Birbiri ile ilişkili ancak birbirinden bağımsız işlemler arasında entegrasyon,

- Harcama – Taşınır Mal
- Harcama – Personel

İşlemlerin güncel mevzuata göre yapılabilmesi, 
Harcamalardaki farklılıkların tespiti, 
İç denetim ve iç kontrol için anlık güncel veri, 
Tarifeye bağlı ödemelerin zamanında yapılabilmesi,

Harcama yetkililerinin, ödenekler ve harcamalar hakkında sağlıklı bilgi edinebilmesi sağlanacaktır.

''