Dondurulmuş Sperma İthalatı

Dondurulmuş Sperma İthalat-İhracat

​Altyapı Uygunluk Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Talimata Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sperma ve Embriyo İhracatında Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sperma ve Embriyo İthalatı Yeterlilik Belgesi İçin İstenen Belgelere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sperma ve Embriyo İthalatında Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Analiz Yetkisine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kontrol Belgesi Örneğine Ulaşmak İçin Tıklayınız​​.

Raporlar

Cinsiyeti Belirli Dişi Sperma Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cinsiyeti Belirli Erkek Sperma Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cinsiyeti Belirsiz Sperma Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Koç - Teke Sperması Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Manda Sperması Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Safkan Arap Atı Sperması Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Spor Atı Sperması Raporlama Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız​​.

''