Mevzuat

Uçuş Milleri İle İlgili Uyulması Gereken Hususlar ve Uygulama Talimatı

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Genelgesi (2015/1)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınmasına İlişkin Genel Yazı

Personel Çalıştırılmasında, Maliye Bakanlığından Alınacak İzin Taleplerinde Kullanılacak Form

Hassas Görevler

Bakanlık Risk Yönergesi

MALİ KONULARDA GÖRÜŞ VERİLMESİ

İç Kontrol ve Ön Mali Kotrole İlişkin Usul ve Esaslar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İhalelerden Yasaklama Kararı Genelgesi (2013/01)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

''