Mevzuattaki Güncel Değişiklikler

Mezuattaki Güncel Değişiklikler

Birimler mevzuat ararken www.mevzuat.gov.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

 - Devlet Memurlarının fazla çalışmaları il ilgili genelge 16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Genelgeye Ulaşmak İçin "Fazla Çalışma ile İlgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

 - Kamu Personeli Alımı İlanları ile ilgili Genelge 16 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. Genelgeye Ulaşmak İçin "Kamu Personel Alımı  ile ilgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

- 3308 Sayılı Kanun

 - Kamu İhale Uygulama Yönetmelikleri ile  Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 07.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

- Kamu İhale Mevzuatında 2014 Yılında Yapılan Değişiklikler.

1 - Kamu ihale mevzuatında 2014 yılında yapılan değişikliklere ilişkin Kamu İhale Kurumunun yazısı ve ekleri için tıklayınız.

2 - Kamu İhale Mevzuatında 2014 yılında yapılan değişiklikler ve değerlendirmelerle ilgili Mali Hizmetler Uzmanları Derneğinin yaptığı çalışma mevzuat başlığındaki ihale mevzuatı bölümünde yer almaktadır. Çalışmalara ulaşmak için tıklayınız.

-İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar​  26 Temmuz 2014  Tarihli  Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.​

-İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı  Kanun 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede Yayınlanmıştır. Kanuna ulaşmak için Tıklayınız.

-6552 sayılı Kanun ile memuriyet mahallinin tanımı değişmiş olup, bu değişikliğe yönelik 39 numaralı Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

​-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu iş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik http://www.bumko.gov.tr/TR,5693/personel-calistirilmasina-dayali-hizmet-alimlarinda-top-.html adresinde yer almaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmıştır​.

Elektronik Haberleşme Hizmetleri ile Elektrik ve Doğalgaz Alımları Genel Yazı

Personel Çalıştırlmasına Dayalı Hizmet Alımları Genel Yazı


''