Ön Mali Kontrol

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Kontrolü İş Akış Şeması

Seyahat Kartı Listeleri Kontrolü İş Akış Şeması

Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri Kontrolü İş Akış Şemaları

Geçic İşçi Pozisyonları Cetvelinin Kontrolü İş Akış Şeması

Yan ödeme ve Kadro Dağılım Cetvelleri Kontrolü İş Akış Şema

Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri Kontrolü İş Akış Şeması

Yurt Dışı Kira Katkısı Kontrolü İş Akış Şeması

Maaş ve Yük Hesabının Kontrolü ve E-Bütçe Sistemine Girilmesi İş Akış Şeması

Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Giderlerinin Kontrolü İş Akış Şeması

Tertipler Arası Ödenek Aktarma (CARİ) İş Akış Şeması

Tertipler Arası Ödenek Aktarma (YATIRIM) İş Akış Şeması

Projeler Arası Ödenek Aktarma İş Akış Şeması

Sektörler Arası Ödenek Aktarma İş Akış Şeması

''