Konu Arama

Konu Adı
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

Birim Fiyatları

Mazot ve Gübre Desteği 

Mazot ve Gübre Desteği(TL/da)
​Mazot ve Gübre Desteği​11

 

Başvuru Süreçleri

DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ ​ ​ ​ ​
Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiKesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarihleri
Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Desteği 5 (Beş) GünŞubat 2016
Mazot, Gübre01.01.201531.12.2015
Toprak Analizi01.01.201531.12.2015

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Süreçleri:

Mazot, gübre ve toprak analizinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

  1. Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları veya kayıtlarını yenilemeleri şartıyla, mazot, gübre ve toprak analizinden faydalanmak istediğine dair Başvuru dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar.
  2. ​Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda (https://tbs.tarsey.gov.tr/ExternalPages/YetkiliLaboratuvarListesi.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ) 30.10.2015 tarihine kadar toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
  3. 50 dekar ve üzeri parseli olan çiftçilerimiz bu parselin gübre desteğinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması zorunludur.
  4. Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve mazot, gübre ve toprak analizi desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
''