Diğer Mali Tablolar (Aylık)

​23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan "Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, ……..yayımlanır." hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Bakanlığımıza ait  Diğer Mali Tabloları aşağıda yayımlanmıştır. 


2015 Yılı Aylık Mali Tablolar

2016 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları

2016 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları

2017 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları

''