Eğitim / Toplantı

Taşınır ve Bütçe İşlemleri  Eğitim Toplantısı Düzenlendi.

  • Başkanlığımızca, harcama birimlerinde görevli Taşınır Kayıt Yetkililerine 2016 yılında Antalya'da nisan, mayıs, ekim ve kasım aylarında olmak üzere 5'er gün süreyle 4 grup halinde  "Taşınır ve Bütçe İşlemleri  Eğitim Toplantıları" düzenlendi. Harcama birimlerinden toplam 600 Taşınır Kayıt Yetkilisinin katılımıyla gerçekleşen eğitim toplantılarında Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirmeler yapılırken,  "Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi" (TKYS) Test ortamında taşınır işlemleri uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca SGB.net sisteminde bütçe işlemlerine ilişkin bazı uygulamalar yapıldı.


''