13.3.2017 / Gösterim Sayısı : 9803

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2017/9760) 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

''