Destekler

Organik Tarımda Alan Bazlı Destekler ve Organik Arıcılık Desteklemeleri

Organik Tarım Alan Bazlı Destekler ve Organik Arıcılık Desteği

 

05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar Sayısı:2016/8791 olan Bakanlar Kurulu Kararı ile organik bitkisel üretim ve organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No  Organik Tarım Desteği(TL/da)
11.Kategori(Meyve-sebze)100
22.Kategori(Tıbbi ve Itri Bitkiler)70
33.Kategori(Ekonomik değeri olan tarla bitkileri)30
44.Kategori(Ekonomik değeri olmayan tarla bitkileri ve orman emsali ürünler)10

 

 

Sıra NoOrganik Arıcılık Desteği(TL/kovan)
1Arılı Kovan 10

 

Organik Tarım Desteğinde Üretici Koşulları

2016 yılında yapılacak olan Organik tarım desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler.

 

1.Bitkisel üretimde 2016 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.

 

2.Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık) ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere  organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Organik Tarım Destekleri Mevzuatı

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Her yıl kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliği Resmi Gazete 'de yayınlanmaktadır. Çiftçilerimiz için Cari faiz oranından %50 indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmektedir. Düşük faizli selektif kredi imkanı uygulamaya konulmasıyla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik girdi üretecek müteşebbisler de destekleme kapsamına alınmıştır.

Bu krediden faydalanmak için çiftçiler Organik Tarım yaptıklarına dair Yetkilendirilmiş Kuruluştan aldıkları belgelerle T.C. Ziraat Bankasının en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama 2017 yılında da devam etmektedir.

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (2016/9665) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere 2017 yılı için de cari faiz oranından % 50 indirimle 5.000.000 TL kredi üst limitinde kredi kullandırılması imkanı sağlanmıştır.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/15) nde organik tarıma yönelik uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

" Organik tarım faaliyetleri"

MADDE 23 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)'nde kayıtlı bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS'e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya ve/veya TKK'ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

​ 

2015 Yılı Tarımsal Destekleme iş Takvimi

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

FaaliyetTarih
Müracaatların kabulü

12 Ocak - 27 Mart 2015

 

Başvuruların çks' ye işlenmesi

12 Ocak - 1 Nisan 2015 

 

İcmal 1 'lerin oluşturulması

1 Nisan - 20 Mayıs 2015   

 

İcmal 1 'lerin askıya çıkarılması

20 Mayıs- 25 Mayıs 2015   

 

İcmal 1 'lerin askıda kalması

25 Mayıs- 1 Haziran 2015

 

İcmal 1 'lere itirazların yapılması

25 Mayıs – 1 Haziran 2015

 

Bilgilerin düzeltilmesi ve ksk'lara müracat ve

düzeltmeler

2 Haziran – 11 Haziran 2015

 

İtirazların değerlendirilesi

2 Haziran – 11 Haziran 2015

 

İtirazların değerlendirilesi sonucu çks kayıtlarının

düzeltilmesi

2 Haziran – 12 Haziran 2015

 

 Kesin İcmalin alınması

15 Haziran 2015'ten sonra

 

Ön inceleme yapılması

12 Ocak – 31 Ağustos 2015

 

İcmal-1 den icmal 2 ve icmal 3 'ün hazırlanması

22 Haziran - 23 Haziran 2015

 

İcmal-1 den icmal 2 ve icmal 3 'ün alınması

23 Haziran - 26 Haziran 2015   

 

İcmal 3 'ün Bakanlığa gönderilmesi

29 Haziran - 1 Temmuz 2015  

 

 

İcmallerin Bakanlıkta toplanıp değerlendirilmesi

2 Temmuz -13 Temmuz 2015

 

 

Ödemeler (tahmini)15 Eylül-

​ 

ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ  DESTEKLEME ÖDEMESİ 2015 YILI İŞTAKVİMİ

 

ORGANİK HAYVANCILIK ve ORGTANİK SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEME ÖDEMESİ (2015)
FaaliyetTarih
Arıcılık müracaat başvuruları 24 Ağustos---2 Ekim 2015

Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi müracaat başvuruları

 

Su Ürünleri

14 Eylül----30 Ekim 2015

 

 

02 Kasım----11 Aralık 2015

Ön İnceleme  14 Eylül----31 Aralık 2015

İCMAL-1 Hazırlanması ve yayınlanması (Arıcılık, Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi)

 

İCMAL-1 Hazırlanması ve yayınlanması

(Su Ürünleri)

  

24 Kasım 2015 tarihine kadar

 

 

 

14 Aralık 2015 tarihine kadar

Askıya çıkarma ve itirazların kabulü

(Arıcılık, Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi)

 

Askıya çıkarma ve itirazların kabulü

(Su Ürünleri)

 

25 Kasım----04 Aralık 2015  

 

 

15 Aralık-----21 Aralık 2015

İtirazların Değerlendirilmesi

(Arıcılık, Anaç sığır-manda, Buzağı, Anaç Koyun-Keçi)

 

İtirazların Değerlendirilmesi

(Su Ürünleri)

 

07 Aralık----21 Aralık 2015 

 

 

22 Aralık----30 Aralık 2015

 

OTBİS İcmal -2'nin alınması  31 Aralık 2015
İCMAL-3'lerin Bakanlığa gönderilmesi   11 Ocak 2016----29 Ocak 2016
Ödemeler (tahmini)  Mayıs 2016

 

 


2016 Yılı Tarımsal Destekleme İş Takvimi

2017 Yılı Tarımsal Destekleme İş Takvimi

ÇATAK

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (ÇATAK ) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 2011/1573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 ​

Üçüncü Kategori

Üçüncü kategori

Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılması planlanmıştır.​

''