Destekler

Organik Tarımda Alan Bazlı Destekler ve Organik Arıcılık Desteklemeleri

Organik Tarım Alan Bazlı Destekler ve Organik Arıcılık Desteği

 

05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar Sayısı:2016/8791 olan Bakanlar Kurulu Kararı ile organik bitkisel üretim ve organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No  Organik Tarım Desteği(TL/da)
11.Kategori(Meyve-sebze)100
22.Kategori(Tıbbi ve Itri Bitkiler)70
33.Kategori(Ekonomik değeri olan tarla bitkileri)30
44.Kategori(Ekonomik değeri olmayan tarla bitkileri ve orman emsali ürünler)10

 

 

Sıra NoOrganik Arıcılık Desteği(TL/kovan)
1Arılı Kovan 10

 

Organik Tarım Desteğinde Üretici Koşulları

2017 yılında yapılacak olan Organik Tarım desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler.

 

-Bitkisel üretimde 2017 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış, 2017 yılı hasadını gerçekleştirmiş çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.

2017 yılında yapılacak olan Organik Arıcılık desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler

 

-Organik Arıcılıkta 2017 yılı için, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, Arıcılık Kayıt Sistemi(AKS)'nde, OTBİS İcmali-1'de ve OTBİS İcmali-2'de de kayıtlı olan ve Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklemesi Tebliğinin uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.


 

Organik Tarım Destekleri Mevzuatı

Organik Tarım Destekleri Mevzuatı

 

1.18.08.2017 tarih ve 3018 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017 yılında yapılan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2017/10465)

2. 17.09.2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:2017/39)

3. 14.10.2017 tarih ve 30210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No:2017/41)

3. 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Bakanlar Kurulu Kararı(2016/9665)

4.08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Düşük Faizli yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği(Tebliğ No:2017/15)

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Her yıl kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliği Resmi Gazete 'de yayınlanmaktadır. Çiftçilerimiz için Cari faiz oranından %50 indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmektedir. Düşük faizli selektif kredi imkanı uygulamaya konulmasıyla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik girdi üretecek müteşebbisler de destekleme kapsamına alınmıştır.

Bu krediden faydalanmak için çiftçiler Organik Tarım yaptıklarına dair Yetkilendirilmiş Kuruluştan aldıkları belgelerle T.C. Ziraat Bankasının en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama 2017 yılında da devam etmektedir.

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (2016/9665) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere 2017 yılı için de cari faiz oranından % 50 indirimle 5.000.000 TL kredi üst limitinde kredi kullandırılması imkanı sağlanmıştır.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/15) nde organik tarıma yönelik uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

" Organik tarım faaliyetleri"

MADDE 23 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)'nde kayıtlı bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS'e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya ve/veya TKK'ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

​ 

2017 Yılı Organik Arıcılık Destekleme Ödemesi İş Takvimi

ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR DESTEKLEME ÖDEMESİ İŞ TAKVİMİ

(2017)

​ ​
FaaliyetTarih
Arıcılık müracaat başvuruları 16 Ekim---17 Kasım 2017
Ön inceleme  16 Ekim ---30 Aralık 2017

İCMAL-1 Hazırlanması ve yayınlanması

(En geç)

14 Aralık 2017
Askıya çıkma ve itirazların alınıp değerlendirilmesi  15 Aralık---25 Aralık 2017
OTBİS İcmal -2'nin alınması   31 Aralık 2017
İCMAL-3'lerin Bakanlığa gönderilmesi   22 Ocak 2018---16 Şubat 2018
Ödemeler (tahmini) 

 

Mayıs 2018


ÇATAK

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (ÇATAK ) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 2011/1573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 ​

Üçüncü Kategori

Üçüncü kategori

Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılması planlanmıştır.​

''